Home

Gímszarvas elterjedése magyarországon

Elterjedése: A gímszarvas holarktikus elterjedésű faj, amelynek áreája Észak-Afrikára, Európára, Közép-Ázsia hegyvidéki területeire, Szibéria déli vidékeire, a Távol-Keletre (és Észak-Amerikára) terjed. Betelepítették Írországba, Chilébe, Argentínába, Ausztráliába és Új-Zélandra A gímszarvas (Cervus elaphus) az emlősök (Mammalia) osztályának párosujjú patások (Artiodactyla) rendjébe, ezen belül a szarvasfélék (Cervidae) családjába és a szarvasformák (Cervinae) alcsaládjába tartozó faj.Nemének a típusfaja.Régies elnevezése a rőtvad, ez a német Rotwild (rőt- vagy vörösvad) és az angol Red Deer (rőt vagy vörös szarvas) megfelelője Gímszarvas (Cervus elaphus) A Magyarországi erdők koronás királya Európában és a Közel-Keleten őshonos. Létszámát tekintve a Nyugat-Európai állományok jelentősek, de a minőséget a Közép-Európai állomány képviseli, hazánkkal az élen. A szarvas Magyarország legjelentősebb nagyvadja. Magyarországi elterjedése.

Gímszarvas Beregi-Tisza Vadásztársasá

Bevezető: 5: A gímszarvas ősmúltja: 6: A gímszarvas elterjedése Európában: 6: A magyarországi gímszarvas jellemzése: 6: A magyarországi szarvasállomány múltj Sok tekintetben pontosították a hazai fajok elterjedésének térképét (Dobrosi Dénes A denevérek elterjedése és védelme Magyarországon, 1994), és két új faj megjelenését is észlelték. 1991-ben az alpesi denevér (Pipistrellus savii) került elő a Bükk hegységből, 1993-ban pedig a fehérszélű denevér (Pipistrellus kuhli. Az őz papillomatózis elterjedése Magyarországon - a gímszarvas fibropapillomás elváltozásának és oktanának jellemzése 9. A kutatási téma valamennyi elemét, a kérdésfeltevésektől a módszertanig, saját koncepció elterjedése a Földön 5. 6 Szarvasmarha gümőkór Európában 2013. 01-06. 7 Vadon élő állatok gümőkór fertőzöttsége Magyarországon. Gümőkór szarvasmarhában Magyarországon M. caprae + állomány Vadon élő állatokra vissza- Gímszarvas tüdő.

elemezni lehet a Somogy megyében él gímszarvas állomány mennyiségét, és annak id beni változását. - Az 1974 óta rendelkezésre álló gímszarvas trófea bírálati eredmények statisztikai elemzésével értékelni a gímszarvas állomány min ségi tulajdonságait, és az azokban bekövetkezett esetleges változásokat Az Ovis musimon Pali. honosítása, jelenlegi elterjedése Magyarországon, egyben az Ovis musimon sinesella Turcek alfaj bírálata. ÁtK. 1960.179-189. old., SZEDERJEI Ákos: A muflon meg 15. A muflon elterjedése, élőhelyi igényei és populációbiológiai jellemzői. A mezőgazdasági vadkár alakulása a XX. században és napjainkban Magyarországon. 16. Hasonlítsa össze a gímszarvas, az őz, a dámszarvas és a muflon táplálkozása és ennek hatása a gazdálkodásra Lehet, hogy a jövõ nemzedéke már hétpettyes katicáink gyilkosait fogja kimenteni a Balatonból, míg az erdõkben mosómedvére vadásznak majd. Az ember olyan fajokat hurcol be folyamatosan az országba, amelyek létében fenyegetik az õshonos élõvilágot. Bemutatunk néhány fajt, amelyekrõl nem is gondolnánk, hogy az ellenségeink Gímszarvas (Cervus elaphus) Hazánkban a gímszarvas közép-európai alfaja (C. e. hippelaphus) él, elsősorban a dunántúli erdősült területeken, valamint az Északi-középhegységben fordul elő.Kisebb populációk az ország más részeiben is megtalálhatók. A gímszarvas életterét a tisztásokkal és rétekkel tarkított lombos és elegyes erdők jelentik

Gímszarvas - Wikipédi

15. Gímszarvasok (Cervus L. ). Az európai Tercier kihalt szikaszarvasaira jól visszavezethetők a gímszarvasok. Az összes fajok agancsa hengeres, a kifejletteknél szabály szerint legkevesebb tíz ága van (a jégbog alkalmilag fajoknál, helyi fajtáknál és egyes állatoknál hiányozhat), az első elosztódásnál sohasem ágazik el villásan és rendesen igen nagy A lösz elnevezés a német lose (laza) szóból származik, amit Elzászban használtak az ottani laza képződményre. Ez az egész Földön nagyjából azonos összetételű (60-70% kvarcporból, 5-25% kalciumkarbonátból, 5-20% agyagos és egyéb járulékos ásványból álló) kőzet puhasága, lazasága ellenére rendkívül állékony, porózus, szénsavas mészben gazdag.

* Gímszarvas (Állatok) - Meghatározás - Online Lexiko

  1. Elterjedése: Korábban egy őzfajt ismertek el több alfajjal. Ma az elfogadott besorolás szerint külön faj az európai őz (Capreolus capreolus) és külön faj az ázsiai őz (Capreolus pygargus). Az európai őz már a szinte teljes Európát belakta, elterjedése keleti irányban már elérte az Ural-Volga vidékét
  2. t állományváltozásai az augusztusi vízimadár-monitoringadatok alapján; Patocskai Zoltá
  3. denevő, szeret pocsolyákban dagonyázni, de kiválóan tud úszni is.. Vaddisznó (Sus scrof) A disznófélék családjának egyetlen európai.
  4. Erdészeti Lapok CXL. évf. 11. szám (2005. november) 325 Summary A new method and an auxiliary table for the planning of the natural regene-ration (i.e. from root shoots) of blac
  5. be 2016.09.13. Vadgazdálkodás. A tudományos műhelyek számos aspektus alapján közelítették és közelítik meg a gímszarvast, illetőleg a fővaddal történő gazdálkodást. A parazitológia, genetikai, élőhely-preferencia és egyéb vizsgálatok eredményeit az elkövetkezendő időszak.
  6. Magyarországon az Országos Vadgazdálkodási Adattár 2019.09.10-i frissített rangsorolása alapján az első helyen a 2002-ben Guthon elejtett dámszarvas bika áll 237,63 CIC pontszámmal, második a 2017-ben Gúthpusztán elejtett trófea 233,62 CIC pontszámmal, a harmadik pedig az 1991-ben szintén Guthon elejtett 233,11 CIC pontszámú.

Ballók Zsuzsanna (2012) A vonalas létesítmények szerepe a gímszarvas terület - használatában. Doktori értekezés, Nyugat-Magyarországi Egyetem. Barabás Lilla (2012) A Magyarországon fészkelő récefajok (Anatinae) elterjedése, valamint állományváltozásai az augusztusi vízimadár-monitoringadatok alapján Gímszarvas bemutatás, Brehm A szarvas és vadászata Szarvas és őz háttérképek Dámszarvas (Cervus dama) Szarvas . Szarvasból készült ételek, receptek. Rénszarvas A vaddisznó W. Elterjedése Magyarországon, képek Vadászat video Vaddisznó. A SPHAGNUM QUINQUEFARIUM ELTERJEDÉSE MAGYARORSZÁGON. Acta Academiae Agriensis Sectio Pericemonologica, 2012. Tamás Misik. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 8 Full PDFs related to this paper. READ PAPER A cserkészmozgalom több ezer főt számlál Magyarországon. Iskolákban, egyházi intézmények hirdetőtábláin, nehéz helyzetű gyerekekkel táborozva toboroznak, egy életmodellt, közösséget ígérnek. Én magam általános iskola harmadik osztályában kezdtem bele ebbe a kalandba, ami mindmáig kísér. Rengeteg élményt.

Vadászati állattan Digital Textbook Librar

Keresés űrlap. Keresés . Rólun A kaszinók elterjedése Magyarországon. Gabriella Eory. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 1 Full PDF related to this paper. READ PAPER. A kaszinók elterjedése Magyarországon. Download

Az internet elterjedése Magyarországon Magyarországon az első fontos állomása az internetnek az 1995-től induló Sztaki angol magyar magyar-angol szótár. Abban az időben 23.500 Website működött. Ezeknek többség vállalati weblap volt. Tehát azzal hogy a Sztaki egy ingyene A gímszarvas zárttéri tartása és takarmányozása. A gímszarvas befogásának módszerei. 6. A gímszarvas zárttéri tartása és takarmányozása. A szarvasfélék fontosabb parazitái és betegségei. 7. A dámszarvas elterjedése, táplálkozása és él helyi igénye. A hazai dámszarvas-gazdálkodás értékelése Vadászat Magyarországon Különleges vadászélmény, valódi idöutazás, vadászhagyományok... Vadászat Magyarországon Különleges vadászélmény, valódi idöutazás, vadászhagyományok... Vadászat Magyarországon Különleges vadászélmény, valódi idöutazás, vadászhagyományok..

A gümőkór járványtani helyzete Magyarországo

A járvány magyarországi elterjedése előtt Debrecenben jártak a tatabányai gyorskorcsolyázók és taroltak a diákolimpia döntőjében I ♥ Tatabány A magyarországi gímszarvas min ősége a nemzetközi trófeabírálati táblázatok alapján a világ élvonalába tartozik (BARNA, 2005). A korábbi állomány, a teríték és a trófea-jellemz ők alakulásáról BOD (1994) közölt részletes adatokat. A XX. század els ő felében Kaszó térségében és a Zselicségbe Hasonló tételek. Vonaldíszes kerámia kultúra elterjedése az Alföldön / Szerző: Korek József (1920-1992) Megjelent: (1960) A tiszai kultúra néhány kérdése Észak-Magyarországon Szerző: Korek József (1920-1992) ; A golyva elterjedése Magyarországon / Szerző: Tangl Harald (1900-1971) Megjelent: (1941 A gímszarvas vadászat Magyarországon a vadászélmények csúcsa. Gímbikára leginkább párzási idejében, bőgésben vadásznak, amelynek vadászati idénye szeptember elsejével kezdődik, de maga a bőgés nagyon eltérően (területektől függően) indul el. Ilyenkor a szarvas óvatos magatartása megváltozik, csak az ősi ösztöneire hallgat, ezt sok - bőgőkürtöt ügyesen. 1 Szakmai publikációk jegyzéke Heltai Miklós Tudományos közlemények: 1. Szemethy L., Heltai M. é..

fonyódiszarvasfar

2018. március 9-én tartotta a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Pécsi Területi Bizottsága az idei első vadászattal, vadgazdálkodással kapcsolatos szimpóziumát A vadászat biológiai, társadalmi és gazdasági vonatkozásai címmel. A két - biológiai, valamint társadalmi és gazdasági - szekcióra osztott előadássorozat olyan témákat érintett, amelyek. Magyarországon a szakértő szerint a megoldás a rétes-mezős kertek elterjedése lehet, vagyis az olyan élettereké, amik egyszerre árnyékolják magukat és jutnak megfelelő vízmennyiséghez a talajból - így nem kell az ivóvízhálózatot terhelni öntözésükkel. A probléma azonban itt is a közízléssel van: világszerte az.

Fatalin Gyula - A magyar gímszarvas - Régi

Nébel Szilveszter megyei fővadász elmondta: nagyon ritka a tettenérés, a bizonyítás, ezt az is nehezíti, hogy Zalában - amely Magyarországon a legtöbb világszínvonalú érmes nagyvaddal büszkélkedhet - kissé túlszaporodott a gímszarvas- és a vaddisznóállomány. Itt ritkább az illegális trófeavadászat; gyakoribb, hogy a. Vadászható vadfajok Gímszarvas (Cervus elaphus A gímszarvas létszámának emelkedését jól mutatja, hogy jelenleg vannak olyan megyék, ahol évente annyit lőnek, amint a '60-as években egész Magyarországon. A szintentartáshoz 30%-os gyérítési ráta alkalmazása volna szükséges, a gyakorlatban ezt alig néhány helyen érik el Név Dolgozat címe Konzulens Eredmény Javaslat OTDK-ra Farkas Sándor A korszerű mezeinyúl-gazdálkodás alapjai Heltay Miklós és Kelemen József Igen Sári Leonárd Gímszarvas tehenek területhasználatának vizsgálata egy alföldi élőhelyen Szemethy László Nem Szűcs Eleonóra Az aranysakál (Canis aureus) hazai elterjedése és. Vadászat - BárnaVad Kft - Vadaskert. Magyarországon vadászható mind az öt nagyvadfaj terítékre hozható. Gímszarvas, dámszarvas, muflon, őz, vaddisznó

2. Ismertesse a Magyarországon vadászható galambfélék vadászati. a farkas 35, a közönséges görény és a hiúz 40 pontot kapott, az aranysakál pedig még a listán sem szerepel. Összehasonlításként néhány faj pontszáma: mezei nyúl, őz, gímszarvas és muflon: 3, vaddisznó 5 Megduplázódott a rókák száma Magyarországon. 2014. december 5. Az elmúlt majdnem három évtizedben több mint a duplájára emelkedett a vörös rókák száma Magyarországon. Ennek egyik fő oka a rókák rendkívüli alkalmazkodóképessége. Hazafelé ballagunk a faluból a vasúti sínek mentén a Balaton déli partján fekvő. Somogyi trófeamérleg - Nagyatádon lőtték a legnagyobb bikát 2016. november 13. - Hatóságunk az idei vadászati évben eddig 1115 gímszarvas-, 256 dámszarvas-, 1820 őzbak-, 5 muflon- és 71 vaddisznótrófea bírálatát végezte el - közölték megkeresésünkre a kormányhivatalban Oktatás: sioktatas@bankut.hu +36 30 623 4082

Gímpáfrány - Wikipédi

Gímszarvas genetikai markerek fejlesztése új generációs genomszekvenálási módszerekkel (Cydalima perspectalis) 2014-ben ismert magyarországi elterjedése, tápnövény-preferenciája és a csapdázási lehetőségei Papp Veronika Szilágyi Eszter Biológiai növényvédelem tripszek ellen hajtatott paprikába Darabanth | 375. Gyorsárverés | cca 1890 A filloxera elterjedése Magyarországon 1:3.600,000, Posner Károly Lajos és Fia térképészeti műintézetének metszése és nyomása, Pallas Nagy L Az aranysakál újkori története Magyarországon mintegy 15-20 évre nyúlik vissza. Újkori azért, mert bár őshonos ragadozónkról van szó, az 1989-ben kiadott Vörös Könyvben (Rakonczay 1989) már kipusztult fajként szerepel. Érdekesség viszont az, hogy a kipusztulttá nyilvánítása után szinte azonnal spontán visszatelepedése lett megfigyelhető a dél - nyugati.

A gímszarvas agancs részei és bírálata; Új madárfaj Magyarországon a trombitás sivatagipinty! Európában, Kis-, Észak-, Közép-Ázsiában és Észak-Amerikában él. Északi elterjedése talán a fák határával esik össze. Gímszarvas. A gímszarvasok mind oly közeli rokonságban állanak egymással, hogy egymásközt. 2.6. A faj elterjedése 9 2.7. A faj hazai állományainak jellemzése 9 2.8. A fajjal kapcsolatos kutatások, természetvédelmi amelynek Magyarországon mindössze három populációja ismert. A faj életstratégiája egyéves visszatérő, azaz tavasszal feltűnik, gyorsan spórát gímszarvas, őz nem fenyegeti. A vadállomány az. A nyélborítás anyaga gímszarvas ( Cervus elaphus L. 1758) A középkori Magyarországon a tőrhaszná-latra vonatkozó adatok inkább a 14-15. szá-zadra jellemzőek. A fentebb már említett, 14. fajtának hazai elterjedése is. 28 Tárgyi emléke ugyanakkor a korszakból nem ismert A Hungaricana szolgáltatás elsődleges célja, hogy a nemzeti gyűjteményeinkben közös múltunkról fellelhető rengeteg kultúrkincs, történeti dokumentum mindenki számára látványosan, gyorsan és áttekinthető módon váljon hozzáférhetővé. Az adatbázis folyamatosan gazdagodó virtuális gyűjteményei a gyors ismeretszerzés mellett, a mélyebb feltáró kutatások.

Barbarits Lajos: A vetés gépesítésének kezdetei és elterjedése Magyarországon (Mezőgazdaságtörténeti tanulmányok 2.Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Budapest, 1965) V. A vetőgép a XX. század szántóföldi termelésében. 48. Vetőtárcsa állítható nagyságú kanálfelülettel 48 Magyarországon a hiúzhoz hasonlóan a Zempléni-hegységben és az Aggteleki-karszton telepedett meg több család, de vándorló példányokra gyakrabban, sokfelé lehet számítani. Azonosítása nagyon nehéz, elkóborolt német juhászkutya típusú kutyától a szabadban szinte lehetetlen megkülönböztetni. 1993 óta védett. AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM ELTERJEDÉSE MAGYARORSZÁGON Sasvári Péter egyetemi adjunktus Miskolci Egyetem, Gazdálkodástani Intézet A harmadik évezredben járva jól megfigyelhetőek azok a technikák, amelyek nagy valószínűséggel befolyásolják majd az életünket és kikerülhetetlen kihívás el Fazekas I. 2021: A Xerocnephasia rigana (Sodoffsky, 1820) elterjedése Magyarországon | Distribution of Xerocnephasia rigana (Sodoffsky, 1820) in Hungary. - Lepidopterologica Hungarica 17(1): 5-10. Abstract: So far, little knowledge of the distribution and bionomy of Xerocnephasia rigana (Sodoffsky Új fészkelő madárfajok Magyarországon 2020.06.25. Az előttünk álló évtizedek legfontosabb kérdése, hogy a klímaváltozásra miként reagál az élővilág, hisz - akarjuk vagy sem - az ember még mindig az élővilágnak kiszolgáltatott lény. Az éghajlat egyre drasztikusabbna

Fatalin Gyula: A magyar gímszarvas (Nimród Vadászújság

A magyarországi avarok termete Szerző: Bartucz Lajos Megjelent: (1948) A földrajzi környezet szerepe a faji embertanban. Szerző: Bartucz Lajos Megjelent: (1921 A Sphagnum quinquefarium elterjedése Magyarországon 43 1. ábra. A Sphagnum quinquefarium előfordulási ponttérképe Magyarországon (szerk.: Misik 2012). Irodalomjegyzék Boros Á. 1968. Elterjedése Széles elterjedésű faj, Dél-és Közép-Európában, DNY-Ázsiában, Észak- és Kelet-Afrikában egyaránt megtalálható. Közép-Európában elterjedőben van, Magyarországon őshonos. Eredeti elterjedési területe magába foglalja Délkelet-Európát, Észak- és Közép-Afrikát, Kis- é

szabályozását a hátultöltő és később az ismétlő fegyverek elterjedése, ezáltal a vad és a gímszarvas esetében bőgés vagy üzekedés, bika, tehén, ünő, borjú, agancsa lehet nyársas, ugyanakkor Magyarországon 1729 óta törvény is szabályozza a vadászatot fajok Magyarországon csak szórványosan jelentek meg. A mamuttal együtt élő ragadozók evolúciós vonalakhoz tartozó nemek sztratigráfiai elterjedése határ ozza meg úgy, hogy a tarandus), valamint a gímszarvas (Cervus elaphus) Elvarázsolt erdő a Bakonyban - Szentgáli tiszafás. Kiránduló Kata 2021. 04. 20. 05:55 Kommentek ( 0) A Szentgáli tiszafás tulajdonképpen egy hegy. És nem is Szentgálnál van, bár onnan is megközelíthető. Viszont, ha Bándról indulunk, akkor rövidebb túrával érhető el. A Szentgáli tiszafás egy nagyon különleges hely

Magyarország a XX. században / Az emlősö

A világ legérdekesebb bolyhos állatait ismerheted meg a következő cikkből, hihetetlenül aranyosak és mindegyik nagyon egyedi. Sajnos nálunk, Magyarországon nincs alkalmunk mindegyiket látni élőben, de a következő összeállítás akkor is sok érdekességet tartogat mindenkinek Darabanth | 384.Gyorsárverés | cca 1893 A filloxera elterjedése Magyarországon, térkép, Pallas 21x26,5 c

A vadon élő állatok gümőkórjának aktuális kérdése

Dinamikus állatföldrajz. A szárazföldi állatok elterjedése, Tankönyvkiadó, Budapest. 496 pp. Az apróvad-gazdálkodás stratégiai terve Magyarországon. 112-148. oldal in: Pechtol, J. (szerk.) A trófeabírálat lehetőségei. A trófeabírálat vadászati és vadgazdálkodási szerepe. A gímszarvas agancsának fejlődése.. Az ENSZ Közgyűlése 2013-ban, a washingtoni egyezmény elfogadásának 40. évfordulóján döntött arról, hogy március 3-át a vadvilág világnapjává nyilvánítja. Az 1973. március 3-án megkötött Egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről azért született, hogy hatékonyan ellenőrizze a veszélyeztetett állat- és.

Mosómedvét lõnek Magyarországon 24

Szellőrózsa. Kárpát-medencei elterjedése. Magyarországon 4 faj honos, a bogláros szellőrózsa az erdei szellőrózsa a berki szellőrózsa és a hármaslevelű szellőrózsa. A nemzetség legtöbb fajánál a.. Bodó Szabolcs (2003): A balánbányai gímszarvas-állomány dinamikája és élőhelyhasználatának vadgazdálkodási célú elemzése (Konzulens: Dr. Faragó Sándor) Dobai Dénes (2003): A gímszarvas és barnamedve előfordulása és elterjedése a Pilicske-i vadászterülete Gynnidomorpha alismana (Ragonot, 1883) elterjedése Magyarországon Distribution of Gynnidomorpha alismana (Ragonot, 1883) in Hungary (Lepidoptera: Tortricidae) Fazekas Imre Abstract. Gynnidomorpha alismana is very local and rare in Hungary. The species was first col-lected in Hungary by Osthelder in 1929 Magyar Eupitheciini tanulmányok 10. Az Eupithecia linariata fajcsoport határozója, bionómiája és elterjedése Magyarországon (Lepidoptera: Geometridae) Fazekas Imre Pannon Intézet, H-7625 Pécs, Magaslati út 24., Hungar A mezeinyúl elterjedése, múltja és jelene Magyarországon (Heltay István) 17 Testfelépítés és küllem (Heltay István) 22 Küllem és köztakaró 22 A csontos váz 26 (gímszarvas, vaddisznó, őz, muflon, fácán, szalonka) korábban megjelent szakkönyveket. Az alcímében foglaltak szerint részletekbe menően tárgyalja a.

VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt

Nébel Szilveszter megyei fővadász elmondta: nagyon ritka a tettenérés, a bizonyítás, ezt az is nehezíti, hogy Zalában - amely Magyarországon a legtöbb világszínvonalú érmes nagyvaddal büszkélkedhet - kissé túlszaporodott a gímszarvas- és a vaddisznóállomány Európai vizsgálatok a nagyragadozók titkosügynökéről - A nevem Lynx, Lynx lynx. A tavalyi évben az országban északról délre tartó, elkóborolt barna medve (Ursus arctos) bizonyította, hogy mindenkinek jut tizenöt perc hírnév. Bár nem ez volt rövid vándorlásának célja, azonban mindannyiunk fi­gyelmét felhívta. Based on field work data collected in 2013-2014, the authors generated a map of the current distribution of Campylopus introflexus for Hungary. Besides the coordinates and geographic name of the localities, an estimated size of the population, the type of habitat and substrate, the co-occurring moss species and affected vegetation types were also recorded A gímszarvas létszámának emelkedését jól mutatja, hogy jelenleg vannak olyan megyék, ahol évente annyit lőnek, amint a '60-as években egész Magyarországon. A szintentartáshoz 30%-os gyérítési ráta alkalmazása volna szükséges, a gyakorlatbanezt alig néhány helyen érik el Tanulmányi rendszerbe betöltve. Orchideák virágzásfenológiai viszonyai és vertikális elterjedése Magyarországon - herbáriumi adatok alapjá

Hasonló tételek [collig. 5.] A szalagdíszes agyagművesség kultúrája Magyarországon : A Bükki és a Tiszai kultúra = Die Bandkeramik in Ungarn : Die Bükker- und die Theiss-Kultur Szerző: Tompa Ferenc (1893-1945) Megjelenés: (1929) ; Az alföldi vonaldíszes kerámia kultúrájának késői csoportjai Északkelet-Magyarországon : az újabb kutatások eredményei Borsod-Abaúj. Four representatives of the Eupithecia linariata group have been discussed in detail in the Hungarian literature: Eupithecia linariata ([Denis & Schiffermüller], 1775); E. pulchellata Stephens, 1831; E. pyreneata Mabille, 1871 and E. laquaearia Herrich-Schäffer, 1848. Eupithecia linariata, E. pulchellata and E. pyreneata were regularly mixed, and this was confirmed by the results based on. Keresés; Böngészés; Infó; Gyűjtemények; Statisztikák; JaDoX >> Rekord . Login Portle A bizottságról A Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tevékenysége. Bács-Kiskun megyében 2019. december 11. napjáig 54 olyan megyei település van, ahol a javaslatban szereplő megyei értékek fellelhetők (de egyes javaslatok több települést is érintenek - pl. Balotaszállási-kelebiai dámpopuláció, gemenci gímszarvas, Alföldi Kéktúra Bács-Kiskun megyei szakasza)