Home

Óceánok és tengerek afrika témazáró

Heni néni - atw.h

Földrajz - 7. hét - Óceánok, tengerek, tavak, tengeri ..

 1. t az óceánok terüle-tén módosítva a szoláris forró övezet határát); a szárazföldek tengerszint feletti magassága (pl. a Kamcsatka-félszigeten a hegy
 2. A földrajzilag és ökológiailag elkülönülő területek jobb megkülönböztetéséhez a tengerek és az óceánok fogalmát használjuk. Mindkettő a sós víz nagy tömegei, amelyek növényvilágnak, állatvilágnak és más olyan szempontoknak adnak otthont, amelyek érdeklik az országok gazdaságát, például a Kontinentális platform
 3. A tengerek és az óceánok, a cápák és a sziklák faun
 4. Tananyag: Összefoglalás és témazáró - rendhagyóan. Az Afrika, Ausztrália, Sarkvidékek és a világtenger földrajza című témakört (Tankönyv 88-123.o.) kell ismételnetek, s erről számot adnotok feladatokkal . Földrajz 7. történelem munkafüzet 6. osztály megoldókulcs.pdf. Biológia 8. munkafüzeti megoldások RE00874/M/1
 5. ˗ A világtenger részei: óceánok és tengerek → fontos szerepük van a víz körforgásában, az időjárás és az éghajlat alakításában II. A tengervíz - a tengervíz sós - átlagos sótartalma: 35 ‰ (1 liter vízben 35 gramm só van) III. Óceánok és tengerek 1.) Óceánok - nagy kiterjedésű állóvizek 2.) Tengerek

Az óceánok közepén már nagyon kevés a hasznosítható tápanyag, és ez gátolja az élőlények elterjedését. Az Egyenlítőtől távol eső hideg tengerek felső vízrétegében sok az oldott oxigén és kedvezőek a fényviszonyok is. Ezért nagyon sok, többnyire csak mikroszkóppal megfigyelhető növény és állat található benne Afrika és Ausztrália: 17: Afrika és népeinek megismerése: 18: Afrika felszínének kialakulása: 21: A legforróbb kontinens népeket, országokat is. Először az óceánok, tengerek partjai mentén hajóztak, majd eljutottak a távolabbi kontinensekre is. A megfigyeléseket mérések követték. Elsőként a porba rajzolták, amit. Ázsia Amerika Afrika Bulgária Görögország Románia Magyarország Horvátország. Természet Összes megtekintése. Vízesések Tengerek és óceánok Tájképek Hegyek Folyók. Reprodukciók Összes megtekintése. Ételek és italok Összes megtekintése. Bor Káv. ÓceÁnok És tengerek (vízburok (tengerek, felszíni/felszín alatti vízek,: ÓceÁnok És tengerek, csendes, atlanti, india Jelenthet-e gyógyírt az óceán az emberek egészségét leginkább fenyegető járványokra, az antibiotikum-rezisztanciára, a rákos megbetegedésekre, a krónikus fáj..

Afrika és Amerika földrajza 11 1 2 1 . 7. osztály I. A szilárd Föld anyagai és folyamatai 8 8+3 II. A földrajzi övezetesség alapjai 7 7+3 III. Gazdasági alapismeretek 5 5+1 IV. Afrika és Amerika földrajza 15 15 (6+9)+5 V. Ausztrália a sarkvidékek és az óceánok földrajza 4 4+ 3 8. osztály VI. Ázsia fölföldrajza 10 10+2 VII Az óceánok és a tengerek tulajdonságainak elkülönítése, a földrészek és az óceánok megnevezése. A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Átfogó kép alkotása Ausztrália és a sarkvidékek természetföldrajzi jellemzőiről, az okok és a jellemzők közötti összefüggések felismertetése a Föld fejlődéséről.

Az óceánok és a tengerek. Beltengerek és a peremtengerek összehasonlítása. A tengeráramlások jellemzői. A tengeráramlások éghajlat-módosító szerepe. A tengerjárás és következményei. A tölcsértorkolat kialakulásának a folyamata. A folyótorkolatok kialakulása és a tengerjárás közötti kapcsolat Ha csatlakozol ehhez a csatornához, jutalmakban részesülhetsz:https://www.youtube.com/channel/UC3qBSJMPPMKkk0iEsvN06wQ/joinEGYKORON ÉN KÖLTŐ VOLTA

A Sarkvidékek Óceánok és tengerek Ismétlés, rendszerezés Témazáró megírása Amerika földrajza 9 óra A nyugati félgömb kontinense A tornádók és a hurrikánok földjén Amerika vízrajza Az ezerarcú Amerika-társadalomföldrajz Az Egyesült Államok az angol gyarmatból lett szuperhatalom A világgazdaság óriása Az indián fészkelőhelyeiről az Antarktisz körüli vizekre vonul telelni. A vonulás során tengerek és óceánok felett repül, az európai kontinens belsejébe csak ritkán jut el. Egy eltévedt példány a keleti hosszúság 19°-a mentén repül északról dél felé

Közgazdaság, pénzügy, üzlet és menedzsment Rajzos / rajzolt regények, képregények, rajzos füzetek, karikatúrák Gyermekek és serdülőkorúak számára írt könyvek, oktatási célra szánt konyve Tengerek és óceánok földrajza - Szabó Lajos A tengerek és óceánok jelentősége manapság még a múlthoz képest is felértékelődött. Nemcsak a tengeri (óceáni) partokkal rendelkező országok gazdasági életében válnak egyre jelentősebbé (elsősorban a halászat, a szállítás, a környezetvédelem, az energiaforrások miatt), hanem a tengerrel nem rendelkező országoknak.

természet- és társadalomföldrajz, valamint a regionális tudomány mellett számos földtudo-mányágat képvisel a közoktatásban, integrálja a földtani, a légkörtani, a hidrológiai, a talajtani és a planetológiai tudást. Tantárgyi el őzménye az alsó tagozatos környezetismeret, illetve 5-6 Kialakulásuk a kőzetlemezek távolodásának köszönhető például aHolt-tenger vagy a Kelet-afrikai árokrendszer tavai (Tanganyika- és a Nyasza-tó) esetében Tematikai egység/ Fejlesztési cél A vízburok földrajza Órakeret 13 óra Előzetes tudás Az óceánok és a jelentősebb tengerek elhelyezkedése

Afrika: földrajzi képződmények - Térképes kvízjátéko

Témazáró feladatlap kitöltése A Földrajz 7. tankönyvhöz készült témazáró feladatlapok kitöltése Témazáró feladatlapok Földrajz 7. 2. témakör A világtenger és Afrika 17. A világtenger A világtenger tagolása. A tengervíz összetétele. Az óceánok és a tengerek. Beltengerek és a peremtengerek összehasonlítása 1. Afrika domborzata és vizei - fontosabb tengerek, tájak, folyók, tavak 2. Ausztrália domborzata és vizei - fontosabb tengerek, tájak, folyók, tavak, városok 3. Sarkvidékek rajza. Szorgalmi feladat: Párosítás . Az elkészült feladatokról május 8., szombatig kérek képeket digioktataslacur@gmail.com címre

Afrika: arany és elefántcsont - arab kereskedők Anglia az óceánok ura A felfedezések hatására Spanyolország lett a tengerek ura, de a XVI. század végén az angol hajóhad legyőzte a spanyol flottát. Ettől kezdve az angol hajók uralták a tengereket. Anglia királya a pápa helyett önmagát nyilvánította az angol. Európa: országok - Térképes kvízjátékok: A Seterra egy ingyenes, térképes kvízjáték - segítségével megjegyezheted a világ országait, városait és egyéb földrajzi egységeit

· Tengerek, óceánok szennyezése. Népességrobbanás és élelmezési válság · 1950 körül a népességszám-növekedés áthelyeződött a világ gazdaságilag fejletlen területeire · Élelmiszerhiánnyal párosul. Az Észak- Dél ellentét. Az adósságválsá Európa Földünk egyik kontinense, amelynek határai nyugaton az Atlanti-óceán, északon a Jeges-tenger, keleten az Urál hegység, az Urál-folyó és a Kaszpi-tenger, délkeleten a Kaukázus vidéke és a Fekete-tenger, délen pedig a Földközi-tenger.Európa Ázsiával együtt alkotja Eurázsiát, amelynek Európa körülbelül az ötödét teszi ki

Regionális földrajz 11 téma Magyarország, Európa, Afrika, Ázsia, Amerika, Ausztrália és. Amerika témazáró - 7. osztály - 2. oldal Csimax. Usa gazdasági körzetei és Világ: óceánok, tengerek és tavak - Térképes kvízjátékok: A Seterra egy ingyenes, térképes kvízjáték - segítségével megjegyezheted a világ országait, városait és egyéb földrajzi egységeit A Tiszalöki Színjátszó Csoport Bolond Vasárnap című színpadi előadásának teljes zenei anyaga

Bolygónk, a Föld kőzetburkát, vízburkát és légkörét bemutató téma. Bemutatja a Föld történetét és megismertettet a földrajzi övezetesség alapjaival is A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. * Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2021.03.31 és 2021.10.15 között 6 A földfelszín változása 3.it hoznak létre a geológiai és a földrajzi erők? M a) A sorszámok beírásával rendezd halmazokba a munkájuk eredményét! b) Húzd alá a felsorolásban azokat a fogalmakat, amelyek a földrajzi erők építő tevékenysé- gével kapcsolatosak! G eo l ó g F ö l d ra j zi e r ő k eltatorkolat, 2. alföld, 3. bazalt, 4. vízmosás, 5

Jeges óceán folyói A föld óceánjai - ORIG . ősül óceánnak. Az óceán a kontinensek között elterülő nagy tenger, azaz. A Csendes-óceán (a Magellán által adott Mare Pacificum, 'csendes tenger' elnevezésből) a Föld legnagyobb óceánja. Északon az Arktisz, délen az Antarktisz, nyugaton Ázsia és Ausztrália, keleten pedig Amerika veszi körül. Az Egyenlítő mentén két. A tajga állatai Gyakorló feladatsor a témazáró dolgozathoz. III. A hideg éghajlati övezet, a tengerek és a magashegységek élővilág a forrÓ Éghajlati Övezet ÉlÕvilÁga ii. fejezet a mÉrsÉkelt Éghajlati Övezet ÉlÕvilÁga iii. fejezet a hideg Éghajlati Övezet, a hegy-vidÉk És a tenger ÉlÕvilÁga iv. fejezet az. Scribd es red social de lectura y publicación más importante del mundo

A ppt és a visszajelzések alapján fogom értékelni témazáró jeggyel az elkészült munkátokat. A talaj kialakulása a földkéreg felszíni rétegében történik. A földkéreg felszíni kőzetei csak hosszú fizikai, kémiai és biológiai folyamatok során alakulnak talajjá. A levegő szennyező anyagai közül a 97,4 % óceánok és tengerek. 2 % magashegységi és sarkvidéki jég. 0,58 % felszín alatti szabad vizek. 0,02 % folyók, tavak, légkör, élőlények. Látható, hogy a földi vízkészlet döntő többsége a világtengerekben hullámzik. A Föld édesvízkészletének 90%-a hó- és jégtakarókban van Gazdasági alapismeretek 5 5+1 IV. Afrika és Amerika földrajza 15 15 (6+9)+5 V. Ausztrália a sarkvidékek és az óceánok földrajza 4 4+ 3 8. osztály VI. Ázsia fölföldrajza 10 10+2 VII . Biológia - Tanuló Társadalo . t az előző projektnél, Amerika földrajzához kapcsolódóan 9. fejezet - Óceánok és hegységrendszerek kialakulása a Föld történetében (Budai Tamás, Konrád Gyula) Előre: A variszkuszi (hercíniai) ciklus. A variszkuszi (hercíniai) ciklus a devonban kezdődött. Az óceánok elnyelődésének fő időszaka a karbon volt, amelynek során két jelentős kontinens-ütközés ment végbe. A A trópusi és a mérsékelt övi monszun kialakulása. különböző okokra vezethető vissza. A monszun cirkulációt a. kontinensek és. az óceánok eltérõ hőkapacitása. határozza meg, azaz hasonlít a tengerparti szélhez, csak sokkal nagyobb területen fejti ki tevékenységét ; Trópusi monszun. letöltés

Földrajz Felmérő + Megoldás OFI - 7

Témazáró dolgozat - 7. osztályos tanulók számára AMERIKA Neved: 1. feladat. Topográfia - Nevezd meg a betűkkel, és számokkal jelölt topográfiai neveket ; Mit tanultunk amerikáról? Helyzete, felszíne, kialakulása Hasonlítsd össze Észak- és Dél-Amerika földrajzi fekvését! Mely óceánok, tengerek határolják? Milyen a. Hozd létre gyorsan és könnyen a felhasználói fiókod. Új fiók létrehozása-Kosárba helyezve! A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás. Rendben. A témazáró dolgozatok valamint 6. és 8. évfolyamon a német nyelvi vizsga érdemjegyei a félévi és az év végi osztályzatok kialakításánál kétszeres súllyal kerülnek számításba. Az érdemjegyek, osztályzatok kialakításánál figyelembe vesszük a teljesítmény változásának tendenciáit, valamint a tanuló. Our website uses cookies to ensure that we give you the best online experience. Detailed information. O

Földrajz - Tanuló Társadalo

 1. a geotermikus gradiens értékei max. a kéreg aljáig helytállóak, és az óceánok alatt magasabb az értékük, a kül. kb. 700-800km-nél mélyebben megszűnik. a geotermikus gradiens értékeinek anomáliáit befolyásolhatja: ( a recens geotermikus folyamatok ( a kéreg felépítése és kialakulás
 2. Vaktérkép (1) Verseny (1) Szavazás2. A blog osztályzása ITT. Népszerű bejegyzések. Vaktérképek. Afrika Kattintással nagyítható Ausztrália Észak-Amerika Latin-Amerika Ázsia Európa . Ausztrália és Afrika. Témazáró dolgozatban ezekre lehet számítani: Megoldások az alábbi e-mailen kérhetők: fru.foldrajz@gmail.com 1
 3. A kánon A MIKROKOZMOSZ A szinkópa. Dúr és mol Afrika mezőgazdasága A Nílus-deltától Fokföldig 5. Egyiptom, Nigéria és a Dél-afrikai Köztársaság Kontinensnyi ország, országnyi kontinens 6. amelyekben az ott lakó Óceánok és tengerek. A világtenger A tengerek gazdasági jelentősége és védelme. Témazáró.
 4. A forró övezet eső- és monszunerdőin, erdős szavannáin kívül a tajga őserdőiben él a leggazdagabb, a legháborítatlanabb állatvilág Hegyvidék A tenger élővilága Földünk 71%-át tengerek és óceánok fedik. Élővilága horizontális és vertikális irányban egyaránt zónális elrendezést mutat
 5. Trópusi és szubtrópusi monszun különbség. A meleg mérsékelt öv vagy szubtrópusok a Föld északi és déli féltekéjén a mérsékelt övnek a 23,5°-tól kb. a 40° szélességi fok közé eső része. Éghajlati viszonyait a trópusi hatások is alakítják
 6. Alföldek ásványkincsei: A tengerek által feltöltött alföldek legfontosabb ásványkincs a kőolaj és a földgáz, mivel ezek az elpusztult tengeri élőlények bomlásából származnak. A jég által feltöltött alföldeken nem jellemző az ásványkincsek jelenléte, a letaroltak pedig egyben ősföldek is, ezért az ott leírtak
 7. Könyvek. Keress a világ legátfogóbb teljes szöveges könyvindexében. Saját könyvtáram

Földrajz felmérő + megoldás OFI - 7

t 371 000 000. Területe alapján a negyedik legnagyobb kontinens (Ázsia, Afrika és Észak-Amerika után), népessége alapján az ötödik (Ázsia, Afrika, Európa és Észak-Amerika után) This online quiz is called Dél-Amerika domborzata. This game is part of a tournament. You need to be a group member to play the tourname 1 FÖLDRAJZ TANTERV TOLDY FERENC GIMNÁZIUM Bevezetés A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb é... 3 Afrika és Amerika földrajza A kontinensek magyar fölfedezői, utazói. Az óceánok és tengerek földrajzi jellemzőinek, a tengeráramlások szerepének, a világtenger mint erőforrás (ásványkincsek, árapály-energia, halászat) és mint veszélyforrás (szökőár) megismerése; a veszélyeztető folyamatok (pl. vízszennyezés.

Tengerek és óceánok

 1. Az átmeneti vagy szavanna öv a trópusi sivatagi és az egyenlítői között alakult ki, a 8° és 16° szélességi körök között. Az évi középhőmérséklet 20-27 °C, a hőingás már magasabb, elérheti az évi 10 °C-t is. A csapadék kevesebb, általában 400-800 mm között mozog ; A trópusi fák miért nem fejlesztenek.
 2. Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái és rendje. Témazáró dolgozat. Az egész osztályra kiterjedő, egy vagy több tantárgyi fejezet írásbeli számonkérésére szolgáló forma, melyet a dolgozat megíratása előtt legalább egy héttel előbb közölni kell a tanulókkal. A tanulók túlterhelését elkerülendő egyazon.
 3. A FÖLD VÍZKÉSZLETE A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent. Megoszlása a következő: óceánok és tengerek (világtenger): 97,4 %; magashegységi és sarkvidéki jégkészletek: Részletesebbe
 4. 9.24. Földrajz 7-8. évfolyam. 7. osztály. Évi óraszám: 74 óra. Heti óraszám: 2 óra. Általános fejlesztési követelmények. Sajátítsák el a Földre, a kontinensekre, jellegzetes országaikra vonat kozó alapvető természet- és társadalom földrajzi ismereteket. Használják a helyes földrajzi- környezeti szakkifejezéseket
 5. Az éghajlat, a talaj és az élőlények kora tavaszi változásai. A virág és a megporzás. A megtermékenyítés. A termés részei. A tavaszi kert zöldségféléi. Kerti dísznövény: a tulipán. A földigiliszta és az éti csiga (testfelépítés, környezethez való alkalmazkodás)

Tengerek és óceánok * Növényvilá

Publishing platform for digital magazines, interactive publications and online catalogs. Convert documents to beautiful publications and share them worldwide. Title: 2ped Program, Author: biboly.s, Length: 452 pages, Published: 2016-01-2 FÖLDRAJZ. A . földrajzoktatás. megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági, valamint környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való tájékozódást, eligazodást segítő alapvető eszközökkel és módszerekkel

Földrajz témazáró 7 osztály földrajz

A lap szövege CC BY-SA 3.0 alatt érhető el, ha nincs külön jelölve.. A lap utolsó módosítása: 2014. október 5., 20:57; A lap szövege Creative Commons Nevezd meg! - Így add tovább! 3.0 licenc alatt van; egyes esetekben más módon is felhasználható. Részletekért lásd a felhasználási feltételeket.; Adatvédelmi irányelve A témazáró dolgozat érdemjegyét a félévi és év végi érdemjegyek kialakításakor kétszeres súllyal kell beszámítani. A témazáró dolgozatok az iskolában a következő tanév elejéig megőrzésre kerülnek, azokba a gondviselőnek a szaktanárral előre egyezetett időben betekintési joga van. 6.1.7.1 Össz: Kötelező órák Magyar nyelv és irodalom 8 8 8 8 4 4 3,5 3,5 47 Élő idegen nyelv Angol/német 2 2,5 2,5 3 3 13 Matematika 4 4 4 4 4 4 3,5 3,5 31 Ember és társadalom Történelem a hon- és népismerettel egybeépítve 2,5 2,5 2 2 9 Etika 0 Ember a természetben Környezetismeret 1 1 1 1,5 4,5 Természetismeret 2 2 4 Biológia 1,5. A 90-es évek elejének demográfiai csúcsa levonulóban van, így jelenleg és a következő években a középiskolás korosztály erőteljes csökkenésével kell számolni. A közvetlen vonzáskörzetben és a városban nincs másik gimnázium. Szakközépiskolai profiljaink nincsenek jelen a szomszédos települések középiskoláiban Bernáth István: Tengerek és óceánok [antikvár] 0% kedvezménnyel csak 680 Ft a lira.hu-nál. (Gyermek- és ifjúsági irodalom; kiadás éve: 2011; 0 oldal) Olvasson bele a könyvbe

Tengerek és óceánok Biológia - 7

 1. Kisteleki Általános Iskola Osztályozó vizsga évfolyamonkénti, tantárgyankénti követelményei (témakörök) 1. évfolyam: 2. évfolyam: 3. évfolyam: 4.
 2. Célja, hogy rávilágítson az óceánok, tengerek és tengeri erőforrások védelmének fontosságára és az erőforrások okos és fenntartható felhasználására. A konferencia célkitűzései között szerepel egy olyan hosszútávú stratégia kidolgozása, amely megfordíthatja az óceánok és a tengerek vizének, élővilágának.
 3. Az édesvizek jelentősége és problémái Egyénileg is tehetünk azért, hogy a hétköznapjainkba is beépülő jó szokásokkkal és kis léptékű változtatásokkkal aktívan hozzá tudjunk járulni a vízkészletek védelméhez. Óceánok, tengerek . By: Ady Endre (14) Afrika (2) ajánlott olvasmányok (1) alakzatok.
 4. Óceánok születése szigeteinek kora az óceánközépi Hasonlítsd össze Dél-Amerika keleti és Afrika nyugati hátság középvonalától távolodva nő (a térképen partvonalait! Képzeletben illeszd össze! Kezdetben a tengerek vizében kevés oxigén volt, viszont annál több Fe2+ volt oldva benne..
 5. Ez utóbbira a legklasszikusabb példa az Európa, Afrika és Ázsia közé ékelődő mediterrán medence. A Földközi-tenger az Atlanti-óceán melléktengerének számít Forrás: Haiku Deck A kelet-nyugati irányban csaknem 4000 kilométer hosszan elnyúló Földközi-tenger az alig 14 kilométer széles és 300 méter mély Gibraltári.

Mozaik Kiadó - Földrajz tankönyv 7

Legyen tervszerű, és folyamatos. Témazáró dolgozat írása előtt minimum 1 héttel tájékoztatni kell a tanulókat. Egy tanítási napon maximum 2 témazáró dolgozat íratható. A felmérő dolgozatok megírására lehetőleg ne az utolsó órában kerüljön sor Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái és rendje. Témazáró dolgozat. Az egész osztályra kiterjedő, egy vagy több tantárgyi fejezet írásbeli számonkérésére szolgáló forma, melyet a dolgozat megíratása előtt legalább egy héttel előbb közölni kell a tanulókkal A tengerpartok jellemző élőlényeinek testfelépítése, életmódja, kapcsolata élettelen és élő környezetével, szerepe az életközösségben.A partközeli és a nyílt vizek, valamint a mélytengerek környezeti adottságai, legfontosabb élőlényeinek jellemzői és szerepe az életközösségben.A tengerek és óceánok. akarat és jellem (gyermek-felnőtt együttműködési szint, szocializációs szint, akarat-vágyak- szükségletek- érzelmek együtthatása, megszerettetni azt a célt, amit a gyermekkel el akarunk érni) figyelem és motiváció normakövetés, önkontroll (a gyermek maga akarja a jót, a gyermek tudja, hogy mire motivált A helyesírás értelemtükröző szerepének megértése és tudatos alkalmazása. Témazáró 2 óra Fogalmak: Jelentésszerkezet, -elem, -mező. Jelhasználati szabály. Denotatív és konnotatív jelentés. Motiváltság és motiválatlanság. Stíluselem, -hatás, -érték. Metaforizáció és hangszimbolik

Tengerek és óceánok DekorNatur

 1. Témazáró dolgozat A tananyag egy nagyobb témakörének alkalmazóképes tudását méri. Terjedelme 45 perc, esetenként 2*45 perc. Egy napon legfeljebb két témazáró dolgozat íratható, és összefoglalásnak kell megelőznie. A megíratás időpontját, témaköreit a diákokkal előre tudatni kell
 2. 7. lépés. Hibák és probléma-megoldási stílus lejegyzése. 8. lépés. Az eredmények elemzése és összefoglalása - a képességhierarchia alapján megállapítható a tanulók szintje, táblázatosítva könnyen áttekinthető. 9. lépés. Hipotézis - a képesség hiányzik vagy nem automatizált, további tesztelés szükséges.
 3. 1118 Budapest Ménesi út 11-13. www.tkk.elte.hu TANÍTÁSI ÜTEMTERV AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZAKTÁRGYI TANÍTÁSI GYAKORLATÁHO