Home

Transzformátorok párhuzamos kapcsolása

Transzformátorok párhuzamos kapcsolásának feltételei? Figyelt kérdés. Van egy teszt kérdés, alá kell húzni a helyes válaszokat. a) ha azonos a transzformátorok áttétele. b) azonos a transzformátorok fázisfordítási szöge. c) azonos a dropfeszültségük A transzformátor működési elve, felépítése, helyettesítő kapcsolása (működési elv, indukált feszültség, áttétel, felépítés, vasmag, tekercsek, helyettesítő kapcsolás és származtatása) (1. és 2. kérdéshez van vet-en egy 20 oldalas pdf a Transzformátorokról, ide azt írtam le, ami Ez a mérés meghatározza a transzformátor kapcsolási csoportját, amely fontos jellemző a transzformátorok párhuzamos kapcsolása esetén. A fázisfordítási szög Összefoglalá Trafókat hogyan lehet összekötni? Van 2 db olyan trafóm, hogy 220-230 voltról 12voltra transzformálják a feszültséget. Az a lényeg, hogy nagy..

Transzformátorok párhuzamos kapcsolásának feltételei

  1. Transzformátorok párhuzamos kapcsolása •Teljesítmény növekedés •Karbantartás, javítás •Gazdaságos üzemvitel Feltételei: 1. A párhuzamosan kapcsolt transzformátorok között ne folyjon kiegyenlítő áram. 2. A transzformátorok névleges teljesítményeik arányában terhelődjenek
  2. A hálózati alakzatok szükség szerinti változtatása, hurok képzése vagy bontása, bontási pont áthelyezése, transzformátorok párhuzamos kapcsolása vagy a párhuzamos üzem megszüntetése, gyűjtősínek vezetékeinek átcsoportosítása képezik a hálózati üzemvitel legfontosabb végrehajtási eszközeit
  3. Déri Miksa, Bláthy Ottó Titusz és Zipernowsky Károly 1885-ben szabadalmat jelentett be, melynek lényege a feltalált transzformátorok párhuzamos kapcsolása volt. Ez a találmány megoldotta a villamos energia nagy távolságra való szállításának és a fogyasztók részére történő elosztásának problémáját
  4. helyettesítő kapcsolása, az elemek meghatározása méréssel. B.11. A transzformátor helyettesítő kapcsolása. A rövidrezárt transzformátor helyettesítő kapcsolása, az elemek meghatározása méréssel, a drop fogalma. B.12. A transzformátor hatásfoka, a meghatározásához szükséges mérések. B.13. Különleges transzformátorok

Villamos gépek Sulinet Tudásbázi

XIT. Transzformátorok párhuzamos kapcsolása f3s tartós párhuzamos üzeme (Bozzay Ödön) 258 XIII. A nagyfeszültségű hálózatok feszültség vektorhelyzete és az ezekhez tartozó transzformátorkapcsolási-csoportok megválasztása (Bozzay Ödön) 263 XIV. Túláramok hatása a transzformátorokra (Magyar Béla) 271 1 Energiaforrások. Ideális és valódi generátorok, a feszültség- és áramgenerátorok helyettesítő képei, kapcsolása. Generátorok soros és párhuzamos kapcsolása. Generátorok soros és párhuzamos kapcsolása. Áttekintő. Módszertani ajánlás. Jegyzetek. Feszültséggenerátorok soros kapcsolása. Feszültséggenerátorok.

ellenállások, kondenzátorok, tekercsek, diódák és transzformátorok soros és párhuzamos kapcsolása. X. X. áramok és feszültségek a fenti áramkörökben . X. nem ideális ellenállás, kondenzátor és tekercs nagyfrekvenciás viselkedése . X. 3.2. Hangolt körök és szűrők: soros és párhuzamos rezgőkörök impedanciája és. 3. A terhelt transzformátor egyszerűsített helyettesítő képe, a transzformátorok párhuzamos kapcsolása, a transzformátor dropja, a transzformátorok méretezésének alapjai. 4. A háromfázisú transzformátor, a kapcsolási típusok jelölése, a legfontosabb kapcsolások vázlata, tulajdonságai, vektorábrái. 5 A transzformátorok párhuzamos kapcsolása A budapesti kiállításon a fény elosztásának új rendszerét mutatták be, amely a villamos világítás történetének új korszakát jelzi, legyőzve azokat az akadályokat, amelyek eddig megnehezítették, sőt egyes esetekben lehetetlenné is tették városok villamos világítását.

Trafókat hogyan lehet összekötni? (6868421

33. Transzformátorok működése 34. Transzformátorok üzemi kezelése 35. Transzformátorok feszültségszabályozása 36. Áram- és feszültségváltók 37. TakaréktransZforrnátor 38. Fázis- és frekvencia-transzformátorok 39. Transzformátorok párhuzamos kapcsolása VII. VÁLTAKOZÓÁRAMU MOTOROK 40. Szinkronmotorok működése 41 A transzformátorok kapcsolási módjának (kapcsolási jelének) helyes megválasztásánál figyelembe kell venni a terhelések aszimmetriáját, a transzformátorok párhuzamos üzemének vonatkozó követelményét (pl.: a fázisforgatás szögének azonosságát), a kompenzálás igényét, valamint a gazdaságosságot. Egy transzformáto Videotanár. Kezdőlap Küldetés; Regisztráció; Tanárok és videóik; Videók; Tantárgya

Villamosenergia-rendszer üzeme és irányítása Digital

Ganz Holding - Korszakalkotó találmányo

  1. Transzformátorok párhuzamos üzeme Ha adott teljesítmény átvitelére egy transzformátor nem elegendő, akkor több transzformátort kapcsolunk párhuzamosan. Ez azt jelenti, hogy a transzformátorok a teljesítményt közös primer hálózatról veszik fel és közös szekunder fogyasztórendszerre adják le
  2. Eredő párhuzamos ellenállást számoló. Részellenállást számoló. Eredő párhuzamos vezetést számoló. Izzók soros kapcsolása. Sorba kapcsolt izzók akkor és csak akkor világítanak üzemszerűen, ha az izzók névleges árama azonos, valamit az izzósorra kapcsolt feszültség azonos az izzók névleges feszültségeinek.
  3. 10.9.2 Impedanciák párhuzamos kapcsolása..... 96 10.10 FESZÜLTSÉGOSZTÓ ÉS ÁRAMOSZTÓ erőművek, transzformátorok, erősáramú kábelek és fogyasztók. Sokszor keveredik a fogalom az elektronikával, amely az információs és szabályzó jelekkel kapcsolato

Ellenállások kapcsolása. 1. Kirchhoff törvények: A. Csomóponti törvény: A csomópontokban az áramok algebrai (előjeles összege) nulla. ΣI=0. (Bejövő áramok összege = kimenő áramok összegével) B. Hurok törvény: Bármely zárt hurokra teljesül, hogy a feszültségek algebrai összege nulla Végtranzisztorok párhuzamos kapcsolása KÉRDÉS. A három elektróda a három félvezető réteghez csatlakozik, a tranzisztor p-n-p, illetve. Diódák, tranzisztorok párhuzamos kapcsolása. Az 1 tranzisztorra jutó áram párhuzamos kapcsolásnál csökken. A legegyszerűbb áteresztő tranzisztoros feszültség stabilizátor kapcsolás az.

Uray Vilmos: Erősáramú elektrotechnika I

És haladhat másképpen, Először kiszámítjuk a teljes ellenállás a párhuzamos kapcsolása a ellenállások R1 és R2, ismételje meg a műveletet, és hogy megtalálja R. A harmadik módszer a legnehezebb vegyületet - vegyes vegyületet, azaz van minden mérlegelt lehetőség. A program látható a képen A fizika könyv nem semmisítette meg magát mert a transzformátorok párhuzamos kapcsolása létező dolog. Ezt nyilván Te is tudod. Azt meg én is tudom, hogy milyen feltételekkel lehet őket így használni, amit kézi tekergetéssel nem fogok tudni összehangolni, meg nem is azonos a belsejük, így a kiegyenlítő áram nem tesz jót a. sítő képei, soros és párhuzamos kapcsolása Különböztesse meg az ideális és a valóságos (Norton, Thevenin) generátorokat. Transzformátorok Ismertesse a transzformátor felépítését, műkö- Mutassa be a transzformátor veszteségeinek. dését, veszteségeit, értelmezze áttételeit és okait és a csökkentésére.

Dr. Szemerey Zoltán: Transzformátorok üzeme (Műszaki ..

Energetikai transzformátorok kialakítása, helyettesítő vázlatai, üresjárási és rövidzárási üzemállapota, feszültségesése párhuzamos kapcsolása, hatásfoka, közös feszültségalapra hozás. Mérőtranszformátorok és alkalmazásuk. A körforgó mező létrehozása, jellemzői Transzformátorok párhuzamos üzeme 12. Takarékkapcso-lású transzformá-torok 13. Feszültségváltók 14. Áramváltó A transzformátor egyfázisú, nyitott kivitelű, DIN szabványú vasmaggal és szorítókkal készül. alul a szekunder kör egyszerűsített helyettesítő kapcsolása Ahogy az ábrán is látható, az áramkör egy. ötletével, ami a primer és szekunder tekercsek párhuzamos kapcsolása volt. A bejelentett szabadalomban két kiviteli forma szerepelt, a magtranszformátor ami a bal és a a mai használatos transzformátorok működési elve lesz bemutatva és annak egyszerűbb tervezésével, számításaival és összefüggéseivel 2.2. Kétpólusok soros és párhuzamos kapcsolása Kétpólusokat összekapcsolhatunk egymással úgy, hogy egy-egy pólusuk közös, és ehhez a közös pólushoz más nem csatlakozik. Ez a soros kapcsolás, az új kétpólust az A 1, B 2 szabad végek definiálják A videóban megismerkedünk ellenállások soros és párhuzamos kapcsolásával, valamint az áramforrások jellemző adataiva

Energiaforrások Sulinet Tudásbázi

Kondenzátorok párhuzamos kapcsolása Az eredő kapacitás a három összegeként adódik, hiszen a kondenzátorok fegyverzetei úgy vannak összekötve, hogy azok egyetlen fegyverzetnek is elképzelhetőek. Q Q1 Q2 Q3 Ennek alapján a töltések összeadódnak Ce C1 C2 C a) ellenállások, tekercsek, kondenzátorok, transzformátorok és diódák soros és párhuzamos kapcsolása; b) áramok és feszültségek a fenti áramkörökben; c) a fenti áramkörök impedanciája. 3.2. Szűrők a) soros és párhuzamos rezgőkörök impedanciája és frekvenciamenete; b) rezonanciafrekvencia A transzformátor helyettesítő kapcsolása, a paraméterek redukálása. Fazorábra. Üresjárási, terhelési és rövidzárási állapot. A drop fogalma. A transzformátor terhelési fazorábrája. Háromfázisú transzformátorok felépítése, a tekercsek kapcsolása, óraszám, párhuzamos kapcsolás. Példamegoldás A rövidrezárt transzformátor helyettesítő kapcsolása, vektorábrája, a drop fogalma, mérése. A transzformátor hatásfoka, ennek megállapítása méréssel. Takarékkapcsolású transzformátor, mérőtranszformátorok (feszültség- és áramváltó). Ívhegesztő transzformátorok. Indukciós kemencék Szabó Géza, BME www.tankonyvtar.hu 1. VILLAMOS ÉS MÁGNESES TEREK ALAP- ÖSSZEFÜGGÉSEI 1.1. Villamos terek A térben elhelyezett villamos töltéssel rendelkező részecskék erőhatást gyakorolnak egymás

Műszaki ismeretek Elektrotechnika - alapok Elektrotechnika alapok Elektrotechnika - alapok Összeállította: Horváth János Elektrotechnika - alapok Óravázlat: - Anyagszerkezet töltések - Elektromos áram és feszültség - Vezetők és szigetelők - Ellenállás, munka, teljesítmény - Egyszerű áramkörök - Soros és párhuzamos kapcsolás előtétek és söntök. A fogyasztók párhuzamos kapcsolása (U,I, Transzformátorok a gyakorlatban - töltők. Energiatakarékosság. Feladatok . K. Optika. A fény, mint elektromágneses hullám. A fény kettős természete, kölcsönhatása, sebessége Optikai sűrűség fogalma. Olaf Röme Sorosan kapcsolt ellenállások eredője 20 Ellenállások soros kapcsolása 8. lecke feladatai 21 Ellenállások párhuzamos kapcsolása Feszültség, áramerősség és eredő ellenállás párhuzamos ellenállások áramkörében. elnevezések, alkalmazások 44. Transzformátorok 18. lecke feladatai 45-46 Elektromos forgó gépek.

A szekunder tekercsben induk\u00e1l\u00f3dott fesz\u00fclts\u00e9g nagy z\u00e1r lati \u00e1ramot hoz l\u00e9tre Elektrotechnika. Az elektrotechnika (villamosságtan) témakörben megtanítom az elektromosság alapjait passzív elemeken, hogyan kell tervezni és analizálni kiegészítő analóg áramköri hálózatokat. Legjobb elektrotechnikai szimulátor program: ITT teljesítményű UPS párhuzamos kapcsolása oly módon, hogy normál üzemmódban mindkettőre a terhelés 50%-a jut. Bármelyik UPS kiesése esetén a másik átveszi a teljes terhelést. a UPS Olyan UPS, amelynek a tulajdonságait egy a ferrorezonancia elvén működő, szabályozott feszültség stabilizátor határozza meg 26. Egyenirányító transzformátorok, egyenirányító dióda, szúrókondenzátor, passzív túláram-védelem. Túlfeszültség-védelem. 27. A stabilizált kimenetü DC-DC tápegységek jellemző karakterisztikái és paraméterei. Analóg lineáris üzennťi tápegységek: soros stabilizálás elve, párhuzamos (shunt) stabilizálás elve

Video: 2/2018. (VI. 21.) NMHH rendelet - Nemzeti Jogszabálytá

Rádióamatőr alapismeretek Szerzők: Czigány Róbert HG5PK Jónap Gergő HG5OJG Kovács Levente HA5OGL Novák Tibor HG5CUT Füredi Péter HA5L Transzformátorok méretezésének szempontja . Kölcsönös induktivitás az a terhelés, amelyet a szekunderre tettek, és amelynek segítségével kiszámíthatja az elsődleges tekercseknél fellépő áram növekedését. transzformátor 89 Illesztés 90 Kapacitív ellenállás 90 Kondenzátorok párhuzamos kapcsolása 92.

ELEKTROTECHNIKA - unideb

Kerettantervi tanmenet-tervezet . Fizika 8. osztály. A) heti 1,5 óra / évi 54 óra; B) heti 2 óra / évi 72 óra. A. óra B. óra Tananyag Fogalmak, összefüggések Tanulói tevékenység Koordináció Szemlélteté Transzformátorok, feszültség, áram és impedancia transzformálás. Ideális és valós transzformátor tulajdonságai. Tekercsek soros és párhuzamos kapcsolása. Elektromos és mágneses mértékegységek áttekintése. A szabad elektron. Mozgás elektromos és mágneses térben. Az elektron kettő frekvenciafüggése. Az impedancia frekvenciafüggése. Párhuzamos rezg kör.....103 3.2.13. Teljesítmény-id függvény és átlagteljesítmény ellenálláson. A hatásos teljesítmény.....109 3.2.14. Teljesítmény-id függvény és átlagteljesítmény kondenzátoron illetve tekercsen. A med Villamosgép és készülékszerelő. OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam. Villamosgép- és készülékszerelő I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 5222 03 2. A szakképesítés megnevezése: Villamosgép- és készülékszerelő II. A szakképesítés munkaterülete 1

párhuzamos kapcsolása, eredő kapacitás. A villamos tér energiája. Elektromos áram. Ellenállás. Vezetők és szigetelők. Ohm és Joule törvény. Villamos hálózatok fogalma, részei és elemei, aktív és passzív kétpólusokkal felépített hálózatok. Kétpólusok alapösszefüggései. Vonatkozási irányok. Kirchhoff egyenletek é Induktivitások soros és párhuzamos kapcsolása. Induktivitások be- és kikapcsolási folyamatai. Váltakozó feszültség előállítása. Váltakozó feszültség és áram jellemzői. Ellenállás váltakozó áramú körben. Induktivitás váltakozó áramú körben. Fáziseltérés a tekercs árama és feszültsége között. Induktív. A fogyasztók párhuzamos kapcsolása. Hogyan alakul a fogyasztók kivezetésein mérhető feszültség? Milyen összefüggés van a mellékágakban folyó áram erősségek és a főág áramerőssége között? Megoldunk néhány számolási feladatot is párhuzamos kapcsolása, eredő kapacitás. A villamos tér energiája. Elektromos áram. Ellenállás. Vezetők és szigetelők. Ohm és Joule törvény. 2. (7) Villamos hálózatok fogalma, részei és elemei, aktív és passzív kétpólusokkal felépített hálózatok. Kétpólusok alapösszefüggései. Vonatkozási irányok. Kirchhoff.

1969. június 19-én 18.15 órakor történt meg az erőmű első blokkjának párhuzamos kapcsolása az országos hálózatra. Az erőmű berendezéseinél megvalósított fejlesztések közül kiemelkedik az 1986-1992 között elvégzett nagy rekonstrukciós program, mely megalapozta a későbbi élettartam-növelő beruházásokat 1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed azon természetes személyre, civil szervezetre, valamint oktatási intézményre, amely Magyarország területén rádióamatőr tevékenységet folytat. (3) A rendelet szerinti hatósági eljárásokat első fokon a Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: hatóság) folytatja le 21 Ellenállások párhuzamos kapcsolása Feszültség, áramerősség és eredő ellenállás párhuzamos ellenállások áramkörében. 22 Ellenállások párhuzamos kapcsolása 9. lecke feladatai (A reciprokos képlet kiegészítő anyag) 23. Összetett hálózatok Feszültség-és áramviszonyok soros és párhuzamos áramkörben Transzformátorok felépítése és működési elvük. Egyfázisú transzformátorok helyettesítő kapcsolása. Egyfázisú transzformátorok számítása. 3 Háromfázisú transzformátorok, kapcsolási típusai, üzemállapotai. Háromfázisú transzformátorok számítása. 4 Aszinkron gépek felépítése és működése A képzés felnőttképzési nyilvántartásba vételi száma: E-000530/2014/D005. Kezdés: 2020. február 10-től, hétfőnként heti egy alkalom, 14.15-15.45 óra között 2 tanór

Köpenytranszformátor Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal

Bevezető Villamossági Ismeretek (Vigh Bertalan) 1959 (viseltes !!) ábrákkal gazdagon illusztrált nem megkímélt, de rendben olvasható, nem hiányos borító viseltes és foltos, lapélek foltosak belül minden oldala foltos a lapszéleken de van pár ami erős.. Title: PowerPoint bemutató Last modified by: Microsoft Created Date: 1/1/1601 12:00:00 AM Document presentation format: Diavetítés a képernyőr Tranzisztorok párhuzamos kapcsolása. June 16, 2016 June 16, 2016 Miklós Byggnadskonstruktioner. Párhuzamosan kapcsolt kondenzátorok eredője. Ha az áramkörben az ellenállás sem változik, az áram is állandó értékű. Eddigi ismereteink szerint tisztán sorba illetve tisztán párhuzamosan kapcsolt ellenállások eredőjét tudjuk

Erősáramú elektrotechnika III

Rátérve transzformátorok párhuzamos működési redundanciát biztosít különösen fontos vevőkészülékek elektromos energia, ami azt jelenti, szünetmentes tápegység. A legtöbb alállomások használnak, két vagy több transzformátor (kivételt képeznek vékony átviteli típus alállomás) A valóságos transzformátorok vesztességesnek tekinthetők, tehát hatásfokuk egynél kissebb. egyenirányító kapcsolása és villamos jellemzőinek időfüggvényei láthatók. A megoldás elnevezése onnan ered, hogy a transzformátor szekunder feszültségét párhuzamos stabilizálás: a szabályozóelem a terheléssel.

Miskolc-Észak 120/20 kV-os alállomásban

1.6. Fogyasztók párhuzamos kapcsolása Párhuzamosan kapcsolt fogyasztók Kapcsoljunk párhuzamosan két fogyasztót (például izzót), majd mérjük meg és hasonlítsuk össze a feszültségeiket! Párhuzamosan.. a) ellenállások, tekercsek, kondenzátorok, transzformátorok és diódák soros és párhuzamos kapcsolása; b) áramok és feszültségek a fenti áramkörökben; c) a fenti áramkörök impedanciája. 3.2 Szűrök. a) soros és párhuzamos rezgőkörök impedanciája és frekvenciamenete; b) rezonanciafrekvencia; c) hangolt kör jósági.

A fogyasztók párhuzamos kapcsolás

Transzformátorok • Villamos energiaátvitel gépei -Magyar találmány (Ganz): 1885, Déri-Bláthy-Zipernowszki -Mozgóelemeket nem tartalmaz -Váltakozófeszültséget csökkentik vagy növelik -Soros, párhuzamos és külsőgerjesztésű. A primer és szekunder feszültségek párhuzamos vagy soros kapcsolása Vákuumos epoxigyanta kiöntés, önfeloldó Biztonsági transzformátorok a DIN EN 61558-2-6, VDE 0570 Teil 2-6 szabvány szerin Különleges transzformátorok (áram- és feszültségváltók, illesztők, takarék-trafók, hegesztő trafók). 12. A háromfázisú aszinkron motor működési elve, szerkezeti felépítése, jellemzői, helyettesítő kapcsolása

Villamos gépek - Példatár - Farkas András, Danku András

Párhuzamos: Párhuzamos az ellenállások kapcsolása, ha a csatlakozási pontok egy-egy oldalon, azonos potenciálon vannak. Kirchoff 1. törvénye. A csomóponti törvény: Egy hálózat minden elágazási pontjára (csomópontjára) igaz, hogy a beérkező és kifolyó áramok előjeles összege zérus. å I k = 0. Kirchoff 2. törvénye Feszültséggenerátorok párhuzamos kapcsolása. A kiegyenlítő áram meghatározása. Feszültségforrások vegyes kapcsolása. A szuperpozíció tétele. Villamos munka. Tekercsek, transzformátorok rajzjelei. Érintkező fajták és kapcsolók rajzjelei. Félvezetők rajzjelei. Különféle mérőműszerek jelölése. Fényforrások Transzformátor számítási feladatok megoldással A transzformátor működése Fizika - 8 . Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez A transzformátor működési elve, felépítése, helyettesítő kapcsolása (működési elv, indukált feszültség, áttétel, felépítés, vasmag, tekercsek, helyettesítő kapcsolás és származtatása) (1. és 2. kérdéshez van vet-en egy. A hiba modellezésére a H 1 és H 2 párhuzamos kapcsolása a megfelelő. A fenti képletből kifelyezhető: 2 U U a b =− Tehát a hibás fázisok feszültséginek nagysága az ép fázis feszültségének a fele. Ha figyelembe vesszük a mátrixegyenlet 2. és 3. sorát megkapjuk, hogy : 2 U U U a a1 = a2 FOGYASZTÓK SOROS ÉS PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSA. 2020.11.26. Az elágazás nélküli áramkör minden pontján ugyanaz az áram folyik át. Sorosan kapcsolt fogyasztókon ugyanakkora erősségű áram folyik át. Sorosan kapcsolt fogyasztók feszültsége összeadódik, az összeg megegyezik az áramforrás feszültségével

Az e havi áttekintő táblázat tárgya a 3 fázisú, 40 A-es, forgókaros szaka-szolókapcsolók köre. Ez elég pontosan behatárolt termékcsoport, mielőtt azonban sorra vesszük azokat a jellemzőket, amik alapján a mustra történt, nézzük meg, hogy ezek az eszközök hol helyezkednek el a kapcsolókészülékek nagy családjában 3. Miért használunk transzformátort? Az erőművek által termelt energia szállítása és elosztása csak elektromos energia továbbításának formájában oldható meg.Az elektromos energiaszállításban jelentős problémát jelent az a veszteség, ami a távvezetékek melegedésében származik.A hőveszteség az áramerősség négyzetével arányos. Úgy lehet csökkenteni az. Párhuzamos: Párhuzamos az ellenállások kapcsolása, ha a csatlakozási pontok egy-egy oldalon, azonos potenciálon vannak. Kirchoff 1. törvénye. A csomóponti törvény: Egy hálózat minden elágazási pontjára (csomópontjára) igaz, hogy a beérkező és kifolyó áramok előjeles összege zérus. (Ik = 0. Kirchoff 2. törvénye Hálózati elemek soros és párhuzamos kapcsolása 1.3. Áramló villamosság alapfogalmai Egyszerü áramkör. Belső ellenállás. Ohm törvény. 1.4. Áramló villamosság alapfogalmai Kirchhoff törvényei. Csomóponti és hurok törvény. 1.5. Áramló villamosság alapfogalmai. Ellenállások kapcsolása. Párhuzamos kapcsolás 3. Áramkörök E A B 3.1. Alkatrészek kombinálása: ellenállások, kondenzátorok, tekercsek, diódák és transzformátorok soros és párhuzamos kapcsolása X X áramok és feszültségek a fenti áramkörökben X nem ideális ellenállás, kondenzátor és tekercs nagyfrekvenciás viselkedése X 3.2 A párhuzamos kapcsolás szabályainak ellenőrzése modellezéssel